Yoga Lang Daw Sya, Pero Gusto Talaga Nya Makipagyugyogan Sa Kama