Unang Araw Palang Pinagbigyan Na Agad, Ang Sarap Naman