Tuloy Ang Kantotan Kahit Mainit, Tanghaling Tapat Nilibogan