Travel Goals Ni Kagawad, Tagumpay Na Naman Ang Balak