Tagumpay Ang Panunulot Kay Crush, Nakascore Din Sa Wakas