Sya Na Ang Bahala Sa Iphone, Basta 4 Na Putok Ang Usapan