Spakol Ang Paboritong Tambayan Ni Kagawad, Salamat Sa Ayuda