Sarap Naman Nyarn, Malaman Na Dede At Mataba Na Pempem