Rason Kung Bakit Naubos Bunga Ng Talong Sa Kapitbahay