Pinay Yumi Viral, Ang Husay Mo Pala Gumiling Sa Ibabaw