Pinay Wag Tayo Sa Bahay May Tao, Sa Labas Nalang Tayo