Pinay Nobya Palang Kita, Pero Wawasakin Na Kita Via