Pinay Hindi Sinayang Ang Pinaghirapan, Nilumod Ang Modtakels