Pinasok Ko Basang Lagusan Ni Babe, Ang Sikip Kahit Madulas