Perks Ng Maraming Girl Bestfriend, Iba Ibang Girl Ang Kaiyotan Weekly