Patuloy Na Dumarami Ang Bilang Ng Biktima Ng Quarantot