Napasarap Ang Kain Pati Kabilang Butas Hindi Nakaligtas