Nagtalik Sa Locker Room, Di Na Mapigilan Ang Libog