May Libre Kang Foods Mamaya, Basta Magpatuhog Ka Muna