Mapaparami Ka Talaga Sa Jowa Ni Tropa, Ang Sarap Eutin