Mananakit Ang Leeg Mo Sa Kantotan Nila Kapag Pinanuod Mo Ito