Malipasan Na Ng Gutom, Wag Lang Malipasan Ng Kanton