Lamas Sabay Romansa, Happy Ending Na Naman Bago Matulog