Kung Gusto Mo Maging Model, Magpatikim Ka Muna Kay Manager