Kahit Adik Sa Cellphone, Hindi Pwedeng Makalimutan Ang Kanton