Iyot Kay Livein Partner, Patitirikin Ko Ang Mata Mo Everyday