Ipuputok Ko Ito Sa Loob, Hindi Ko Na Ito Pipigilin