Hindi Mo Na Kaylangan Mapagod, Siya Na Ang Bahala Sa Happy Ending