Garantisadong Said Ang Iyong Lakas Pag Sya Ang Pumatong