Ganito Kami Maglambingan Ng Tropa Mo Pre, Ang Sherep