Dalagang Nalulumbay Aking Ibinahay, Ang Sarap Nya Sa Sex