Daig Pa Ang Sexbomb Kung Pumatong, Puputok Ka Talaga