Bawal Ang Mangalay, Tuloy Lang Ang Paggiling Hanggang Labasan