Basta Puki Ang Papasukan, Siguradong Shoot Walang Sablay