Basta Makapal Ang Wallet Siguradong Makakadagit Ng Chick