Bakit Sa Support Ka Sumanib, Maghindutan Nalang Tayo Haist