Bago Pa Lumalala Ang Quarantine, Gumawa Na Tayo Ng Himala