Asan Ang Sabaw, Ito Na Babe Gatasan Mo Ang Titi Ko