Ang Husay Naman Ni Ganda, Pwede Na Mapasok Ang Kweba